Najít kázání

Jistota Božího povolání mění náš život - Pavel

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 9:1
30:14

Bože, já se na to necítím - Gedeon

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Soudců 6:1
35:28

Povolání od Boha: velký slib a radikální poslušnost - Jozue

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jozue 1:1
33:32

Tajemství šťastných vztahů

Série: Tématické
1:14:14

Královna Ester

Řečník: Štěpán Exner
Bible: Ester 1:1, Ester 2:5
26:42

Povolání k víře, která jde do neznáma - Abraham

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Genesis 12
30:29

Být v klídku, ale bez Ježíše?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Zjevení 3:14
24:38

Máte otevřené dveře příležitosti

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Zjevení 3:7
28:54

Jak spojit církev a rodinu?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Tématické
Bible: Genesis 25:20-49:49
23:47

Probuďte se a posilněte to, co vám ještě zůstává

Řečník: Jan Konvalinka
Bible: Zjevení 3:1
28:18

Nedejte se svést hříchem v církvi

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Zjevení 2:18
27:26

Buďte netolerantní k falešnému učení

Řečník: Pavel Kohl
Bible: Zjevení 2:12
27:30

Buďte věrní až k smrti!

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Zjevení 2:8
27:24

Pevně se držte toho, co máte

Řečník: Pavel Harabus
Bible: Zjevení 2:18
14:25

Snažíte se, ale nemáte lásku

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Zjevení 2:1
23:32

Slyšíme, co Duch praví církvím?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Zjevení 1
29:48

Novoroční

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Efezským 3:10, Matouš 28:19
17:53

Až potud nám pomáhal Hospodin

Řečník: Pavel Smilek
Série: Tématické
Bible: 1. Samuelova 7:12
33:41

Kníže pokoje v našem neklidu

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Izajáš 9:5, Lukáš 2:1
29:32

2017-12-21-ct_MP3D+Dirda_Vanocni koncert

1:00:27

Věčný otec nás drží ve své náruči

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Izajáš 9:5
25:38

Naplněná proroctví o Mesiáši

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Izajáš 42:1, Malachiáš 3:1, Izajáš 61:1
18:15

Mocný Bůh vítězí v naší slabosti

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Izajáš 9:5
37:42

Podivuhodný rádce na našich křižovatkách

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Izajáš 9:5
29:39

2017-11-30-ct_Svedectvi Ales Pavelka

7:36

2017-11-30-ct_Svedectvi Magda Vrbova

3:10

2017-12-03-ne_svedectvi Daniela Kroupova

3:23

Dobrá zpráva pro hledající

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 3:1
28:02

Program mládeže

Série: Obecné
57:15

Dobrá zpráva pro osamělé

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Rút 1
34:11

2017-11-26-ne_Svedectvi_Marketa Bachmayerova

5:18

Dobrá zpráva pro bohaté a úspěšné

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 19:16
32:39

Dobrá zpráva pro lidi „za plotem“

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 4:1
34:38

Dobrá zpráva pro sexuální menšiny

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 1:16
46:32

Dobrá zpráva: pozvání na společnou večeři

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Lukáš 19:1
33:40

Když my povstaneme, On září skrze nás

Série: Tématické
48:48

Sám Bůh je záruka naší současnosti i budoucnosti

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Tesalonickým 5:23
26:13

Neuhašujte Ducha svatého

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Tesalonickým 5:19
32:48

Stálá radost, vytrvalá modlitba

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: 1. Tesalonickým 5:16
25:15

Řád pro vztahy v církvi

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: 1. Tesalonickým 5:12
34:33

500. výročí reformace – Martin Luther a Jan Hus

Řečník: Jaroslav Pleva
Série: Tématické
1:08:37

Za všech okolností děkujte

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Tesalonickým 5:18
28:04

Radost z činění učedníků

Řečník: John Toone
Bible: 1. Tesalonickým 2:17
34:53

Jaké to bude, až přijde Ježíš?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: 1. Tesalonickým 4:13-5:5
35:16

Způsob života, který oslovuje okolí

Řečník: Pavel Smilek
Bible: 1. Tesalonickým 4:9
35:52

Boží vůle – naše posvěcení

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Tesalonickým 4:1
29:09

Stát při sobě v dobrém i zlém

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Tesalonickým 3
31:25

Síla a sláva dobrých vztahů

Řečník: Pavel Smilek
Bible: 1. Tesalonickým 2:17
27:36

Co to s námi udělá, když přijmeme Boží slovo

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: 1. Tesalonickým 2:13
28:01

Jak převrátit město naruby (2)

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Tesalonickým 2:1
25:17