Najít kázání

2018-06-14-ct_Svedectvi_Vera Tomanova

4:13

Být víc jako Ježíš

Série: Obecné
Bible: Filipským 2:3, Galatským 2:20, Jan 13:1, Matouš 11:19, Filipským 3:8
37:11

Mluvte pravdivě a jednoznačně

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Jakubův 5:12, Matouš 5:34
28:02

2018-05-10-ct_Svedectvi_Zuzka Flamikova a Marta Vrbova

7:17

Ježíš Kristus je tady vždy pro nás

Řečník: Thomas Toone
Série: Obecné
Bible: Římanům 10:9, Římanům 10:13
18:02

Křestní shromáždění

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Skutky 8:26
27:28

2018-05-31-ct_Svedectvi_Lukas Dudek

6:56

Jak se naučit trpělivosti

Řečník: Pavel Kohl
Bible: Jakubův 5:7
23:18

O potrkaném býkovi

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Tématické
Bible: Lukáš 15:3, Exodus 21:35
1:10:23

Jak mít moudrý postoj k majetku

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jakubův 5:1
32:13

Jak v nás působí Duch svatý?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Tématické
Bible: Jan 15:26-16:16
35:39

2018-05-17-ct_Svedectvi_Petr Pokorny

3:08

Jak mít správný postoj k plánování budoucnosti

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jakubův 4:13
34:30

Jaké pastýře potřebuje církev?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Jan 10:1, Jan 10:11
27:07

Co dělat s přílišným odsuzováním druhých?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jakubův 4:11
30:36

2018-05-06-ne_Svedectvi Zdenek Sevcik

14:11

Jak se vyvarovat svárů a hádek

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Jakubův 4:1
24:14

Jak moudře budovat své vztahy s lidmi

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jakubův 3:13
31:44

Jak můžeme ovládat svůj jazyk

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Jakubův 3:1
18:39

Jaká je skutečná víra

Bible: Jakubův 2:14
31:06

Jak se správně chovat k lidem

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jakubův 2:1, Filipským 2:3, 1. Tesalonickým 5:11
27:43

Misie v Nepálu

Řečník: Peter Kuruc
Série: Tématické
1:00:19

Nestačí slyšet, nestačí mluvit

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Jakubův 1:19, 1. Petrův 2:5
35:08

Jak dělat moudrá rozhodnutí

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jakubův 1:5
44:19

Služba týmu TWR

Řečník: Luděk Brdečko
Bible: Jonáš 3:1-4:4
23:37

Rozloučení se sestrou Titěrovou

Řečník: Pavel Coufal
1:47:10

Co dělat se zkouškami a pokušením v našem životě

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jakubův 1:1, Jakubův 1:12
42:48

Výzva těm, kdo ukřižovali Ježíše

Řečník: Pavel Coufal
Série: Velikonoce
Bible: Lukáš 24:1, Skutky 2:22, Žalmy 16
28:58

Byl zabit, abychom my mohli žít

Řečník: Pavel Coufal
Série: Velikonoce
Bible: Lukáš 22:66-23:23, Lukáš 23:32, Matouš 26:57, Matouš 27:1

Byl opuštěn, abychom už nikdy nemuseli být sami

Řečník: Pavel Coufal
Série: Velikonoce
Bible: Lukáš 22:7
1:03:30

Být plní lásky k lidem

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Jan 13, Matouš 22:37, Jan 15:13, 1. Janův 4:12, 1. Korintským 13:4
27:36

Být si bratry a sestrami, ne nadřízenými a podřízenými

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Matouš 23:1
30:10

Misie se účastnit ze všech sil

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 1:8, Skutky 13:1
30:51

Konat v církvi kázeň tak, jako apoštolé

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Tesalonickým 4:1
31:14

Slavnost 120. výročí založení sboru

Řečník: Milan Kern
Série: Tématické
Bible: Filipským 1:3
47:30

2018-03-10-so_Konference_Pravda je nesmrtelna_Svehlova

52:29

2018-03-10-so_Konference_Pravda je nesmrtelna_Whitlock_cast1

55:25

2018-03-10-so_Konference_Pravda je nesmrtelna_Whitlock_cast2

44:12

Povolání k úkolu, který mě přesahuje - Mojžíš

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Exodus 3:1, Exodus 4:1
33:52

Křtít tak, jako církev na počátku

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 28:19, Marek 16:15, Skutky 2:37
27:00

Přijímat do církve jen znovuzrozené

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Jan 3:1
24:10

2018-02-25-ne_Svedectvi M Pokorna

5:27

Jistota Božího povolání mění náš život - Pavel

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 9:1
30:14

Bože, já se na to necítím - Gedeon

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Soudců 6:1
35:28

Povolání od Boha: velký slib a radikální poslušnost - Jozue

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jozue 1:1
33:32

Tajemství šťastných vztahů

Série: Tématické
1:14:14

Královna Ester

Řečník: Štěpán Exner
Bible: Ester 1:1, Ester 2:5
26:42

Povolání k víře, která jde do neznáma - Abraham

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Genesis 12
30:29

Být v klídku, ale bez Ježíše?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Zjevení 3:14
24:38

Máte otevřené dveře příležitosti

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Zjevení 3:7
28:54